September 30, 2016

Despre Noi

Executorul judecatoresc Cotac Danut Carmen isi desfasoara activitatea, continua si neintrerupta, in acest domeniu din anul 1994, avand principii si atitudini ce urmaresc activ conceptul de eficienta in realizarea executarii silite.

In domeniul executarii silite, din punctul de vedere al unui practician cu experienta, perfectionarea continua si adaptarea permanenta la modificarile legislative ce apar in materia executarii silite, reprezinta obligatii fundamentale pentru realizarea drepturilor si intereselor dumneavoastra legitime.

Biroul executorului judecatoresc Cotac Danut Carmen intreprinde toate diligentele legale in a oferi servicii de calitate si eficienta, raspunzand cu celeritate solicitarilor dumneavoastra, in efectuarea  executarilor silite, precum si in acordarea de consultanta in acest domeniu sau in  recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor implicate in executarea silitea, deontologia profesionala si normele etice  guverneaza activitatea acestui birou.

Cheltuielile de executare si onorariile aferente activitatii de executare silita, necesare in vederea  punerii in executare a dispozitiilor instantelor de judecata si a altor titluri executorii, sunt  avansate de catre creditor si cad in sarcina partii debitoare, urmand a fi recuperate in cadrul executarii silite.

In solutionarea si efectuarea lucrarilor din dosarele de executare, in functie de necesitatea impusa de procedurile executionale, acest birou are colaborari cu experti specialisti in evaluari mobiliare si imobiliare, expertize financiar contabile, documentatie cadastrala, etc.