September 30, 2016

Atributii

In conformitate cu dispozitiile legale in materia executarii silite, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:
  • Recuperarea de creante (sume de bani) datorate, prin executare silita imobiliara, mobiliara si prin infiintarea de popriri – aceasta fiind si principala activitate a biroului nostru.
  • Predari de bunuri imobile prin executare silita (evacuari).
  • Predari de bunuri mobile prin executare silita.
  • Obligatii de a face sau de a nu face (demolari constructii, ridicarea de lucrari, reparatii la cladiri, reintegrarea in munca a salariatului, obligarea unei institutii de a intocmi un act, etc.).
  • Stabilirea domiciliului, incredintarea si vizitarea minorului.
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, etc.
 • Notificari ale actelor judiciare si extrajudiciare.
 • Intocmirea si dresarea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor.
 • Intocmirea, in cazul ofertei reale, a proceselor verbale de constatare urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila.
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila.
 • Comunicarea actelor de procedura.
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
 • Consultanta in materia executarii silite.